Lista kontaktów

Prezes - Sławomir Borowski - 728 855 148

Wiceprezes - Kamil Rawski - email: 96kamilrawski@gmail.com

Skarbnik - Michał Dzięcioł - 604 920 864