Zarząd koła

Prezes Koła - Sławomir Borowski 

Wicepreze ds. organizacyjnych - Kamil Rawski 

Sekretarz - Katzrzyna Szymańska

Skarbnik - Michał Dzięcioł

Gospodarz - Robert Rawski 

Członek - Piotr Sasin

Członek - Paweł Narewski

Członek - Paweł Sikora

Członek - Piotr Przybysz