Zarząd koła

Prezes - 

V-ce prezes od spraw pracy z młodzieżą - Jachacy Roman

Skarbnik - Michał Dzięcioł

Członek - Piotr Sasin

Członek - Paweł Sikora

Członek - Andrzej Szymański

Członek - Mateusz Sasin

Członek - Jacek Kurek